top of page
Search
  • yuvalbb01

בין קשב וריכוז ואומנויות לחימה

ילד ה ADHD שבהגדרתו חווה קשיים של קשב ריכוז והיפר אקטיביות, עומד עם חרב הספוג ביד, ממתין לרגע בו יהיה פתח בהגנות היריב. יש לו כבר נסיון, הוא למד שאם יתקיף, בלא לתת את הדעת לחרב שבה מחזיק המאמן, הוא יִפָּגַע. ההמתנה השתלמה, הוא רואה את חרב המאמן עולה, המאמן נותן שאגת קרב ומתקדם, הילד מבין שזה הזמן להכות ולסיים את הקרב.

אצל הילד בעל הפרעת קשב וריכוז ניתן למצוא קשיים מסוימים ב"תפקודים הניהוליים", המהווים אוסף של מיומנויות קוגניטיביות שדרושות כדי לנתב התנהגות לצורך מטרה מסוימת, כמו היכולת ליזום, להתמיד, לעכב, לווסת, להבחין ולשנות. פונקציות ניהוליות אלו אחראיות במידה רבה על ויסות רגשי ועל תפקוד חברתי ולימודי.

מחקרים שונים אשר נערכו בשנים האחרונות מעלים כי אומנויות הלחימה משלבות בתוכן את התהליכים המנטאליים והפיזיולוגיים הנכונים בתוך מסגרת ברורה ובעלת ערכים. שיטת שתי חרבות שפותחה על בסיס הטיפול בעזרת אומנויות לחימה , המשלבת בין אלמנטים מעולם אומנות הלחימה ועולמות הפנטזיה לבין עבודה סנסומוטורית רגשית באוריינטציה טיפולית, מהווה דרך ממוקדת המחזקת במאפשרת לנהל ולטפח תפקודים אלו.

במבנה משחק האימון והאתגרים בהם הילד מתמודד במהלך המפגש, ניתן למצוא את כל האלמנטים של התפקודים הניהוליים עמם על הילד להתמודד. עליו להתעלם מרעשי רקע מסיחים כגון קריאת הקרב של המאמן, לאגור מוטיבציה על מנת לצאת להתקפה, לתקוף ברגע הנכון, לשלוט לחשוב לווסת ולשנות את עוצמת ההתקפה תוך מודעות לסיטואציה ולא לפעול באופן אימפולסיבית ללא מחשבה מוקדמת. הוא נדרש לשלב כל זאת תוך החזקת זיכרון הפעמים הקודמות בהם התנסה בסוג זה של פעולה, תכנון והסקת מסקנות. עליו למקד את עצמו ולגייס, למרות הקשיים, את היכולת לקשב חזותי ושמיעתי. משימה נוספת וקריטית היא התמודדות עם "רעשים פנימיים" כגון תסכול, יאוש כעס וחרדה.

קשב וריכוז, תפקודים ניהוליים
קשב וריכוז, תפקודים ניהוליים

Comments


bottom of page