top of page
Search
  • yuvalbb01

כעס שאינו מנוהל, מציף, מעייף ומתיש

כעס שאינו מנוהל, מציף, מעייף ומתיש. התפרצות אצל ילדים היא תוצר של פרשנות שגוייה של המציאות, התמודדות עם רגשות עוצמתיים וקושי בוויסות. המטרה בטיפול היא ללמד את הילד כיצד "לשלוף" מיומנות התנהגותית מתאימה לוויסות הכעס, היכולת לעצור, לנשום לחשוב. להשאיר אותו פנוי לרכוש תהליכים חדשים – רגשיים והתנהגותיים.Comments


bottom of page